Về việc chi trả cổ tức phần còn lại năm 2022 bằng tiền của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

Kính gửi các Quý cổ đông thông báo về việc chi trả cổ tức phần còn lại năm 2022 bằng tiền của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.

Các quý cổ đông tải file đính kèm phía dưới

Thông báo về việc chi trả cổ tức phần còn lại năm 2022 bằng tiền của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh
Mẫu 01 - Giấy ĐK nhận cổ tức bằng tiền mặt
Mẫu 02 - Giấy ủy quyền nhận cổ tức
Mẫu 03 - Giấy ĐK nhận cổ tức bằng chuyển khoản


  • Nguyễn Quang Đại - TCKT