Thông báo thay đổi nhân sự tại Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

Kính gửi các quý Cổ đông biên bản về việc thay đổi nhân sự trong Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.

Tải file đính kèm phía dưới.

Thông báo thay đổi nhân sự tại Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh


  • P. Hành chính và lao động