Phân xưởng Hóa hưởng ứng cuộc thi “Xanh – Sạch - Đẹp - An toàn nơi làm việc trong Tổng Công ty Phát điện 1” tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Thực hiện Liên tịch số 81/LT-NĐQN- CĐ ngày 6/7/2023 về việc Phát động cuộc thi Xanh - Sạch - Đẹp – An toàn nơi làm việc trong Tổng công ty Phát điện 1 của Công đoàn Công ty, Công đoàn các đơn vị đã phối hợp với chuyên môn tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua Xanh - Sạch – Đẹp tại đơn vị.

Tích cực hưởng ứng và thấy được sự cần thiết việc đẩy mạnh phòng trào, Lãnh đạo và Công đoàn Phân xưởng Hóa xem đây là một tiêu chí trọng tâmcủa đơn vị trong năm 2023. Thời gian qua, Công đoàn phân xưởng phối hợp với chuyên môn đã lồng ghép vào nội dung các cuộc họp để tuyên truyền, vận động CBCNV thực hiện tốt Văn hóa doanh nghiệp, tác phòng làm việc nghiêm túc, chấp hành các quy định của Pháp luật về ATVSLĐ, tăng cường công tác Xanh -  Sạch – Đẹp tại nơi làm việc.

Tập thể CBCNV phân xưởng Hóa

Ngày từ đầu năm, Phân xưởng đã lập kế hoạch một cách chi tiết và phân công cụ thể cho CBCNV thực hiện phong trào thi đua này. Công tác vệ sinh nơi làm việc, khuôn viên nơi làm việc; bố trí hồ sơ tài liệu, sắp xếp BHLĐ gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Hàng tháng, Công đoàn Phân xưởng thực hiện cắt tỉa, chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải để đúng nơi quy định….

 

CBCNV Phân xưởng Hóa tích cực tham gia phong trào Xanh -  Sạch – Đẹp

Để tiếp tục phát huy và duy trì những thành quả đã đạt được, Lãnh đạo, Công đoàn và toàn thể CBCNV trong Phân xưởng Hóa sẽ cố gắng hơn nữa trong phong trào Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn nơi làm việc, nhằm cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, làm cho cảnh quan của đơn vị ngày càng Xanh, sạch đẹp giảm bớt ô nhiễm môi trường xung quanh, mang lại không khí trong lành góp phần cải thiện đời sống tinh thần và sức khỏe cho CBCNV trong Phân xưởng Hóa nói riêng và trong Công ty nói chung.


  • HCLĐ