Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh


  • Nguyễn Thị Thúy - HCLĐ


Các Tin khác